Në muajin korrik nga Japonia në Rusi u importuan 3345 automobila të rinj, shifër kjo që është 16 herë më e vogël se sa vitin e kaluar. Sipas përfundimeve të gjashtëmujorit të parë, kompanitë importuan në vendin tonë 36 mijë e 168 automobila, vëllim ky që është 7.7 herë më i vogël se sa në periudhën analogjike të vitit të kaluar.