Në Finlandë u arrestua qytetarja ruse Rimma Salonen, e cila u përpoq të takohet me fëmijën e saj që u nxorr ilegalisht nga Rusia prej babait të vet. Në muajin prill vogëlushi u rrëmbye nga i ati me ndihmën e një përfaqësuesi të ambasadës finlandeze dhe u çua në Finlandë. Në Rusi ndaj Paavo Salonen është ngritur çështje penale për rrëmbimin e fëmijës që s’ka mbushur moshën e pjekurisë.