Zëri i Rusisë Qeveria e Federatës Ruse miratoi buxhetin për periudhën e viteve 2010-2012. Gjatë 3 viteve pasuese buxheti do të jetë deficitar, megjithëse përmasat e deficitit do të vijnë duke u zvogëluar gradualisht. Në vitin 2010 deficiti i buxhetit do të përbëjë 7,5 % të vëllimit të përgjithshëm të produktit të brendshëm të vendit.