Zëri i Rusisë Presidenti i Rusisë Dimitri Medvediev nënshkroi ligjin, i cili sanksionon dënimin penal për marrëveshje të fshehtë çmimeshdhe konkurrencë të pandërgjegjshme. Sipas këtij dokumenti, për krime të kësaj natyre të pret dënimi me afat deri në 7 vjet heqje lirie. Shkelësi i ligjit mund të çlirohet nga përgjegjësia penale në qoftë se ai ka dhënë ndihmë për zbulimin e krimit dhe sshleu dëmin e shkaktuar. Në momentet aktuale shkeljet e legjislacionit të konkurrencës dënohen vetëm me gjoba.