Zëri i Rusisë Vladimir Putin diskutoi me të venë e Aleksandër Sollzhenicinit se si të organizohet më mirë studimi i veprave të shkrimtarit të madh rus në shkolla. Natalia Sollzhenicina mendon, se do të ishte më e arsyeshme të futeshin në programin e detyrueshëm të shkollave 2-3 orë mësimore kushtuar krijimtarisë së tij dhe të përgatitej për nxënësit një program jo i madh leximi i veprave të shkrimtarit. Nxënësit që do ti ngjallin interes librat e Sollzhenicinit do të mund të njihet në mënyrë të mvetësishme me to dhe bile me vepra më të mëdha të tij të tilla si, p.sh., “Arkipelagu Gulag”.