Zëri i Rusisë Vëllimi mesatar i ryshfetit në Rusi përbëri rreth 27 milionë rubla, shifër kjo që është 3 herë më e madhe se sa vitin e kaluar. Kështu mendojnë specialistët e Departamentit të Sigurimit Ekonomik të MPB. Numri i fakteve të dhënies së ryshfeteve për 1 vit u rrit deri në 26 % dhe përbëri afërsisht 5000 raste.