Zëri i Rusisë Kuotat e fuqisë së huaj punëtore në vitin 2010 në Rusi do të reduktohen në mënyrë të qenësishme. Për këtë deklaroi Zëvendës ministri i shëndetësisë dhe zhvillimit social Maksim Topilin. Nëpunësi shtoi, se kuotat për këtë vit janë ulur deri në 51 mijë.