Zëri i Rusisë Gjeologët rusë zbuluan një vendburim të ri polimetalesh në kreshtat nënujore të Atlantikut. I tillë është përfundimi i shkëlqyer i ekspeditës 200 ditore të anijes shkencore “Profesor Llogaçov”. Vendburimi i ri ka shtresa të pasura mineralesh sulfidi që përmbajnë hekur, bakër, zing, nikel dhe metale të tjera. Më parë gjeologët detarë zbuluan në këtë rajon 5 vendburime të tilla analogjike mineralesh.