Zëri i Rusisë Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer pranoi se Gjeorgjia dhe Ukraina aktualisht nuk janë të gatshme për hyrjen në Aleancë. “Vetëm dëshira e mirë nuk jep të drejtën automatike për pranim në të”, bëri të ditur Scheffer. Sipas mendimit të tij, realizimin e planeve euroatlantike të vendeve në fjalë e pengon situata e brendshme politike.