Zëri i Rusisë Komiteti Olimpik i Rusisë pranoi ftesën e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për pjesëmarrje në Olimpiadën Dimërore të vitit 2010 në Vancuver. Në këtë Olimpiadë pritet pjesëmarrja e më tepër se 80 shteteve.