Në aeroportin kirgizian Manas filloi të funksionojë Qendra amerikane për transportimin transit të mallrave. Ajo destinohet për realizimin e transportimeve të trupave të koalicionit antiterrorist ndërkombëtar në Afganistan dhe për furnizimin me karburant të aeroplanëve të forcave të koalicionit.