Qeveria e Britanisë së Madhe ka ndërmend të anulojë moshën e pensionit. Projekti i ligjit përkatës tashmë është përgatitur. Aktualisht në vend dalin në pension në moshën 65 vjeçare. Në të njëjtën kohë punëdhënësit kanë të drejtë ti pushojnë nga puna punonjësit e moshuar.