Për në Alaskë u nis një ekspeditë shkencore ndërkombëtare. Ajo startoi lundrimin e saj nga Rjazani (pjesa qendrore e Rusisë) duke synuar të përsërisë itinerarin e eksploratorit rus të Alaskës Laurentij Zagoskin. Pjesëmarrësit e ekspeditës për 43 ditë do të përshkojnë 1500 km duke u marrë gjatë lundrimit me përshkrimin shkencor të terrenit me qëllim që ti krahasojnë të dhënat e reja me ato të mbledhura nga Zagoskin në vitet 40-të të shekullit të XIX-të.