Pjesëmarrësit e takimit në Aquila të Italisë u morën vesh për ta përfunduar raundin e negociatave të Dohës të Organizatës Botërore të Tregtisë aty nga viti 2010. Kjo u fiksua në deklaratën finale të miratuar në samitin e “G-8” në format të gjerë.