Kina përshëndet nënshkrimin e një sërë dokumenteve midis SHBA-s dhe Rusisë, të cilat kanë të bëjnë me bashkëpunimin në sferën e Armatimeve Strategjike Ofensive (ASO) dhe Mbrojtjen Antiraket (MAR). Për këtë deklaroi Përfaqësuesi zyrtar i MPJ i RP të Kinës Cinj Gan. Cinj Gan vuri në dukje se Kina del në mënyrë konsekuente për heqjen dorë plotësisht nga armatimet bërthamore dhe është gati që të japë kontributin e vet në këtë proces.