Zëri i Rusisë Rusia u bashkua me Konventën Ndërkombëtaree për garantimin e gatishmërisë në rast ndotjeje me naftë, luftën kundër saj dhe bashkëpunimin. Rajon i veprimit të sistemit kombëtar të garantimit të gatishmërisë dhe reagimit në raste ndotjeje me naftë janë ujrat e brendshme detare, deti territorial dhe ekskluzivisht zona ekonomike e Federatës Ruse.