0Rusët shpresojnë se pas vizitës së Presidentit të SHBA-s Barak Obama në Moskë nga 6-8 korrik marrëdhëniet e dy vendeve do të përmirësohen. Për këtë dëshmojnë studimet e sociologëve. Çdo rus në dy persona (49%) i vlerëson pozitivisht marrëdhëniet e Rusisë dhe SHBA-s, duke i quajtur ato “miqësore dhe të qeta”. Njëkohësisht 46 % e të anketuarve u përmbahen pikëpamjeve të kundërta.