0Kryeministri Vladimir Putin u bën thirrje drejtuesve të dikastereve financiare të vendit që të aktivizojnë punën e dhënies së kredive me qëllim që të mos frenohet ekonomia e vendit. Ai nuk u rekomandoi gjithashtu bankave shtetërore që të mbyllin aktivitetin e vet për shkak të pushimeve verore pa vënë fillimisht punën në vijë me dhënien e kredive sektorit real.