0Punëtorët më të pasur të huaj jetojnë në Rusi, Kinë dhe Hongkong. Sipas studimeve të Bankës britanike HSBC, gati gjysma e të huajve, që punojnë në Rusi, marrin më shumë se 200 000 dollarë në vit, kurse 30 % prej tyre marrin më shumë se 250 000 dollarë.