Asambleja e Përgjithshme e OKB-së do të zhvillojë mbledhjen e vet të jashtë planit, që i kushtohet situatës në Honduras, ku në vigjilje u krye puç ushtarak. Presidenti Manuel Selaja u arrestua dhe u largua me forcë për në Costa Rica. Me dënimin e veprimeve të puçistëve dolën Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Ban Ki Mun, si dhe SHBA-s, BE, Organizata e Shteteve Amerikane (OSHA) dhe shumë vendeve të Amerikës Latine.