0Deficiti i buxhetit shtetëror, që i tejkalon të 3 % e vëllimit të përgjithshëm të produktit të brendshëm, sipas përfundimeve të vitit 2009 do të regjistrohet në 20 nga 27 vendet anëtare të BE, parashikon Komisioni Evropian.