BE miratoi “kodin e vizave”- rregullat e reja të dhënies së vizave afatshkurtra deri në tre muaj. Gjatë formulimit të vizave shërbimet konsullore do të përfshijnë edhe shenjat e gishtave të skanuara me digital edhe fotografitë e personave që kanë bërë kërkesë për vizë, në Sistemin e përgjithshëm të informacionit të vizave të zonës Shengen.