Në Pragë do të hapet konferenca ndërkombëtare për pasurinë e viktimave të Holokaustit. Për pesë ditë me radhë pjesëmarrësit e saj, midis të cilëve do të jetë edhe delegacioni rus, do të diskutojnë aspektet morale, historike dhe ligjore të përvetësimit me dhunë nga The Third Reich (Rajhu i Tretë) të vlerave të popullit hebre.