“Gazprom” do të marrë pjesë në realizimin e projekteve me përmasa të mëdha në fushën e zbulimit gjeologjik, atë të nxjerrjes dhe transportimit të naftës dhe gazit dhe në ndërtimin e objekteve të energjisë elektrike në Nigeri. Kjo parashikohet në kontratën e nënshkruar nga koncerni rus dhe Korporata Kombëtare e naftës e Nigerisë.