Për Evropën dhe vendet e Bashkësisë së Shteteve të Pavarura (BSHP) u bë me të vërtetë real rreziku kërcënues i akteve terroriste në objektet energjetike, mendon Kreu i Qendrës Antiterroriste të BSHP-së Andrei Novikov. Novikov propozoi që të krijohet në Evroazi aleanca antiterroristie e furnizuesve, transportuesve dhe konsumatorëve të burimeve energjetike.