Ekonomia e Rusisë në masë të plotë provoi mbi vete ndikimin e krizës botërore, dhe, ka shumë mundësi, që më e keqja të ketë mbetur pas për të. Të një mendimi të tillë janë ekspretët e Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik dhe Zhvillimit (OBEZH). Ata parashikojnë gjithashtu fillimin e rritjes së ngadalshme të ekonomisë në Rusi tashmë që këtë vit.