0Banka Botërore mendon se recesioni në ekonominë botërore u bë më i thellë nga ç'pritej më parë. Në parashikimet e BB thuhet se ulja e vëllimit të përgjithshëm të produktit të brendshëm (VPPB) do të përbëjë këtë vit 2.9 %, dhe jo 1.7 siç parashikohej. Rënia e ekonomisë ruse, sipas mendimit të ekspertëve të bankës, do të përbëjë 7.5 %.