0Moska u bë qyteti i vetëm nga Evropa Qendrore dhe ajo Lindore, e cila hyri në dhjetëshen e qyteteve më tërheqëse të Evropës për nga pikëpamja e tregtisë së pasurisë së patundshme.