0Në Talin filloi punën e vet Konferenca e atdhetarëve rusë që jetojnë në Estoni. Siç theksohet në mesazhin e komisionit qeverisës për çështjet e bashkatdhetarëve jashtë shtetit, në radhë të parë, detyrë e organizatave të tilla është “konsolidimi i shoqërisë ruse në Estoni, prapambetja e ligjeve juridike të pakicës kombëtare”.