Çështja që ka të bëjë me garantimin e strehimit politik në Rusi të ish oficerit gjeorgjian Alik Bzhanit do të zgjidhet deri në shtator. Për këtë deklaruan në Shërbimin Federal të Emigracionit në qytetin e Moskës. Më parë, Alik Bzhanit iu dorëzua dëshmia për shqyrtimin e kërkesës së tij, që ka të bëjë me njohjen e Bzhanit si refugjat në territorin rus.