Deri në vitin 2012 në Rusi do të botohen më shumë se 100 fjalorë bashkëkohorë, manuale dhe enciklopedi të gjuhës ruse, njoftoi Zëvendës drejtorja e Institutit të gjuhës ruse Maria Kalençuk.