Presidenti Medvediev përcaktoi pesë drejtime të zhvillimit novator të ekonomisë ruse. Ato kanë të bëjnë me teknologjitë energjetike, bërthamore, kozmike, mjekësore dhe ato informative. Ai e quajti intelektin dhe aftësinë për shpikje novatore “avantazh kryesor konkurrues të Rusisë”.