MPB e Rusisë po krijon sistemin efektiv të sigurimit në kuadrin e përgatitjes dhe zhvillimit të Lojrave Olimpike Dimërore në Soçi në vitin 2014. Një vëmendje e veçantë i kushtohet garantimit të sigurisë të ndërtesave, deklaroi Kreu i MPB i Rusisë, gjenerali i armatës Rashid Nurgalijev. Për këtë qëllim është krijuar një nënrepert special jodikasteriale roje.