Akademia e Shkencave e Rusisë (ARA) dhe Akademia Kombëtare e Shkencave (AKSH) e SHBA-s kremtojnë 50 vjetorin e bashkëpunimit të tyre shkencor. Për këtë periudhë gjysëm shekullore janë realizuar mijëra projekte të përbashkëta në sferën e fizikës bërthamore, studime të hapësirës kozmike, studime të Tokës nga kozmosi e kështu me radhë…Presidenti i Rusisë Dimitri Medvediev shprehu bindjen e vet në atë, se bashkëpunimi i këtyre dy akademive do të zhvillohet edhe më tej në mënyrë dinamike në interes të progresit dhe mirëqenies së dy vendeve dhe popujve tanë.