Në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (OBSH) në Ekaterinburg (Ural) të gjitha vendet pjesëmarrëse arritën në përfundimin se është pjekur domosdoshmëria për një sistem të ri të sigurisë financiare globale, një nga mekanizmat më efektivë të të cilit është vendosja e valutës unike mbinacionale.