Liderët e vendeve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (OBSH) nënshkruan Deklaratën e Ekaterinburgut-dokumentin politik me vlerësimin e gjendjes bashkëkohore ndërkombëtare. OBSH vë në dukje pakthyeshmërinë e lëvizjes, avancimit drejt realitetit shumëpolar dhe konfirmon besnikërinë e principit të mbështetjen e paqes gjatë garantimit të sigurimit të barabartë për të gjithë.