0Në projektin “Nabuko nuk ka konkretizim dhe realizimi i tij është i lidhur me vështirësi të karakterit ekonomik dhe politik, deklaroi Ministri i industrisë dhe energjetikës i Azerbajxhanit. Më parë Ministri i energjetikës i Federatës Ruse Sergei Shmatko vuri në dyshim arsyeshmërinë ekonomike të “Nabuko”-s.