0Presidenti Dimitri Medvediev shtroi detyrën për garantimin e mbështetjes shtetërore biznesit. Mjetet financiare shtetërore duhet të përdoren për modernizimin e prodhimit, aplikimin e teknologjive të reja, rritjen e efektivitetit energjetik dhe rendimentit të punës.