0Sipas dëshmive të anketimit sociologjik, rezulton se shumica e rusëve i besojnë Presidentit dhe qeverisë së vendit, përkatësisht, 63 % dhe 54 %. Ndryshe nga “defollti” i vitit 1998, kur kriza ekonomike perceptohej nga pjesa më e madhe e shoqërisë si falimentim i plotë i politikës së udhëheqjes së vendit, kriza e tanishme nuk minoi besimin e shoqërisë ndaj autoriteteve.