Gjykata në qytetin francez Eks-an-Provans mori vendimin për lirimin e Irina Belenkajas me kusht të ndodhjes së saj nën kontroll gjyqësor. Mbi vendimin e Gjykatës gazetarët i njoftoi Prokurori i qytetit Olivie Rate, i cili theksoi se tani Belenkaja mund të shkojë në Rusi. Avokati Anatoli Kuçerena, që mbron interesat e Irina Belenkajas, u njoftoi gazetarëve se ajo që sot mund të shihet me vajzën e saj.