Armenia do të marrë pjesë në ndërtimin e kompleksit të hoteleve për Olimpiadën Dimërore të vitit 2014 në Soçi. Sipas fjalëve të Kryeministrit të Armenisë Tigran Sarkisjan, ndërtuesve armenë do tu vihet për këtë qëllim në dispozicion territori i nevojshëm në Soçi si dhe do tu krijohet mundësia për të realizuar në jetë ndërtimin karakteristik arkitektural tipik armen të kompleksit të hoteleve.