Zëri i Rusisë “Rrethi kozak kalifornian”në SHBA-s filloi punën e vet të drejtuar për studimin dhe zhvillimin e traditave historike dhe kulturore të Rusisë. Kjo organizatë shoqërore bashkoi në shtetin e Kalifornisë pasardhësit e emigrantëve të Luftës së Parë Botërore. Në një radhë me “Shoqatën e veteranëve të Luftës së Madhe”, “Bashkimin e korparmatave të kadetëve rusë jashtë shtetit”si dhe organizata të tjera të bashkatdhetarëve ata zhvillojnë në SHBA-s një veprimtari kulturoro-iluministe mjaft aktive me fëmijët dhe adoleshentët, organizojnë për ta kurset e mësimit të gjuhës ruse dhe historisë ruse.