Zëri i Rusisë Rusia mendon se është e domosdoshme që Karta Energjetike Evropiane të zëvendësohet me një dokument të ri, i cili të marrë parasysh interesat e vendeve furnizuesve të burimeve energjetike, tranzitorëve dhe kosumatorëve të tyre. Sipas mendimit të Nën zëdhënësit të Dumës Shtetërore Valeri Jazjav, instrumentet vepruese ndërkombëtare të rregullimit në sferën energjetike treguan joefektivitetin e funksionimit të vet, kur Kievi në fillim të këtij viti bllokoi transitin e furnizimeve të gazit rus në Evropë. Këto probleme do të diskutohen në Berlin në Konferencën Ndërkombëtare për sigurinë energjetike.