Zëri i Rusisë Rusia luan një rol të rëndësishëm në kapërcimin e pasojave të krizës ekonomiko-financiare botërore duke qenë për vendet e BE një treg i madh, deklaroi ish Kancelari i RFGj Gerhard Shrjoder. Mbas viteve tejet të vështira 1990 për të, ajo mundi të rikthehet megjithatë në rrugën e stabilitetit, të bëhet partnere shumë e rëndësishme botërore në sferën ekonomike. Të gjithë evropianët janë të interesuar për atë që ekonomia ruse të funksionojë në mënyrë të sigurt, nënvizoi Shrjoder.