Zëri i Rusisë Kryeministrja Zinaida Greçani dhe akademiku Stanisllav Gropa u regjistruan si kandidatë për në postin e presidentit të Moldavisë. Të dy ata u paraqitën nga Partia Komuniste drejtuese në vend. Fraksionet opozitare nuk kanë paraqitur kandidatë nga ana e vet dhe kanë ndërmend të bojkotojnë zgjedhjet të cilat planifikohet të zhvillohen më 20 maj në parlament.