Zëri i Rusisë Presidenti i Francës Nikola Sarkozi gjatë fjalimit kushtuar zgjedhjeve të pritshme në parlamentin e BE, deklaroi mbi domosdoshmërinë e krijimit në Evropë të bursës së gazit. Sipas mendimit të Kryetarit të shtetit, kjo do ti lejojë Evropës që të forcojë pozitat e veta në dialogun me furnizuesit e gazit, më kryesorja ndër të cilat është Rusia.