0Në Luksemburg Kreu i MPJ-së i Rusisë Sergej Lavrov dhe Përfaqësuesi Suprem i BE për politikën e jashtme dhe politikën e sigurimit Havier Solana diskutuan situatën rreth Iranit, çështjet e mospërhapjes së armës bërthamore dhe ato të çarmatimit. Një vëmendje e veçantë iu kushtuan çështjeve të mospërhapjes së armës së shfarosjes në masë dhe aktivizimit të përpjekjeve në sferën e kontrollit mbi armatimet dhe çarmatimin.