Këshilli i Federatës i Rusisë deklaroi për përkrahjen e veprimeve të qeverisë, të cilat drejtohen për realizimin e programit të masave antikrizë. Senatorët e quajtën efektiv bashkëveprimin e parlamentit, rajoneve dhe qeverisë për rritjen e qëndrueshmërisë së zhvillimit të ekonomisë ruse. Këshilli i Federatës i propozoi qeverisë së bashku me dy dhomat e parlamentit që të aktivizojë veprimtarinë projektlegjislative të drejtuar për realizimin e programit të masave antikrizë