Kisha Ortodokse Ruse (KOR) i propozoi OKB-së për të vënë në qarkullimin juridik ndërkombëtar nocionin “krishterofobi” në një radhë me antisemitizmin dhe islamofobinë. Përfaqësuesi i KOR në konferëncën e OKB-së kushtuar luftës kundër racizmit në Gjenevë vuri në dukje se në botë “tashmë ka shumë shembuj të shkeljes së të drejtave të krishterëve, fyerjes së ndjenjave të tyre, shtrembërimit publik të doktrinës së krishtere”.