Vietnami është zgjedhur krytar i Këshillit Ndërkombëtar të programeve të radiove dhe televizioneve deri në vitin 2011. Kryetar veprues i Këshillit u bë Drejtori i përgjithshëm i radiostacionit “Zëri i Vietnamit” Vu Van Hien. Ai premtoi se do ti kushtojë një vëmendje të madhe sfidave aktuale bashkëkohore të tilla si ndikimi i krizës financiare globale në vendet e botës,lufta kundër varfërisë dhe mbrojtja e ambientit rrethues.